Pagdating ng islam

Ang Salaah (pagdarasal) sa `Asr (hapon): Ito ay binubuo ng apat na Rak`ah (yunit), at magsisimula ang oras nito sa paglipas ng oras ng Dhuhr kapag ang anino ng lahat ng bagay ay maging katulad na nito [sa sukat], at ito ay nagtatapos sa paglubog ng araw, at marapat para sa isang Muslim na magmadali sa pagdarasal bago tuluyang humina ang tindi ng init ng araw at maging dilaw ang kulay nito Ang Salaah (pagdarasal) sa Maghrib (takip-silim): Ito ay binubuo ng tatlong Rak`ah (yunit), at magsisimula ang oras nito sa paglubog ng araw at paglaho ng sinag nito sa alapaap, at magtatapos sa paglaho ng pulang takip-silim, na naglalaho pagkatapos ng paglubog.Ang Salaah (pagdarasal) sa Isha› (panggabi): Ito ay binubuo ng apat na Rak`ah (yunit), at magsisimula ang oras nito sa paglubog ng pulang takip-silim, at magtatapos sa kalagitnaan ng gabi, at maaari ring isagawa ito bago sumapit ng Fajr (madaling araw) kung mayroong sapat o makatuwirang dahilan ng pagka-antala [pagkabalam].Ang isang Muslim ay maaaring umasa sa mga kalendaryo na nagpapahayag sa mga takdang oras ng Salah at hindi na niya kailangang tingnan ang pagpasok ng oras ng Salah sa sarili niya.Ipinag-uutos ng Islam ang pagsasagawa ng Salaah nang sama-sama, at ipinanghihikayat nito na isagawa ito sa Masjid; upang ito ay maging isang pagtitipon at pagsasamahan ng mga Muslim, magkagayon madaragdagan ang bigkis ng pagkakapatiran at pagmamahalan sa kanilang pagitan, at itinakda ito na higit na mainam kaysa sa Salaah ng isang lalaki na nag-iisa.

Ang Allah (swt) ay nagwika sa Banal na Qur'an 3 : "Anyayahan (ang Sangkatauhan) sa landas ng iyong Panginoon (sa Islam) ng may kaalaman (sa kapahayagan at Banal na Qur'an) at sa matuwid na pangangaral, at makipagtalakayan sa pamamaraang pinakamainam.

Ilang daan taon na ang nakalilipas, ang emperador ng Roma, si Constantino, ay dinalaw ng isang panaginip na siya ay hinihingan ng tulong na pumunta sa isang digmaan upang lumaban sa ngalan ng Banal na Krus.

Nasupil niya ang kanyang kalaban at ang kanyang tagumpay ay naging sanhi nang kanyang pagiging kristiyano.pakikipagtalastasan tungkol sa pamamahala sa pilipinas gmabalita ngayon sa pilipinas region 8maikling tula tungkol s pilipinasibat ibang epiko ng pilipinasambag ng presidente sa pilipinasdula sa pilipinaspambatang tula tungkol sa mga sagisag ng bansang pilipinaslitrato ng ekonomiya sa pilipinasmga ibat ibang kontribusyon ng mga linggwistika sa pag aaral ng wika sa pilipinaspilipinas sa panahon ng 1985magbigay ng tula sa pilipinas noong 2007mga pangalan ng bulaklak sa pilipinas anu ano ang mga ambag ng mga indian sa pilipinasmga halimbawa ng tula makasaysayang pook ng pilipinastulang pambata ng pilipinaskontribusyon ng kastila at amerika sa ekonomiya ng bansang pilipinasunibersidad sa region 1 pilipinaspaglalang mula sa bibliya at alamat na pinagmulan ng pilipinasimpluwensya ng mga hapones sa pilipinaspinanggalingan ng mga dialekto sa pilipinastimeline ng pagdating ng islam sa pilipinasmaikling talata tungkol sa magagandang tanawin sa pilipinashalimbawa ng mitolohiya na pinagmulan ng pilipinasregion 3 kasaysayan ng pilipinas Your account has been set up and this is your default file.

Batay sa sinabi niya r : «At ginawa ang lupa para sa akin bilang lugar ng Masjid (bahay-dalanginan) at dalisay, kaya sinumang lalaki mula sa lipon ng aking pamayanan ang inabutan ng Salaah, magkagayon siya ay nararapat magsagawa ng Salaah».

(Al-Bukhari: 328 – Muslim: 521) Ipinag-utos ng Islam sa lugar na pinagsasagawaan ng Salaah na ang lupa nito ay nararapat na malinis. Surah Al-Baqarah (2): 125 Bilang pangkalahatang Batas ng Islam, kapag tayo ay naglalayong magsagawa ng pagdarasal ating isinasaalang-alang ang lugar bilang malinis maliban na lamang kung ating nababanaagan dito ang karumihan at tayo ay nag-aalinlangan sa pagiging malinis nito samakatuwid, kung walang dahilan upang ang isang lugar ay ituring na marumi, magkagayon ating pinahihintulutang isagawa rito ang pagdarasal na wala ng kailangan pang sapinan ang lapag nito o gamitan ng pansapin.

787 comments

  1. Ang pagdating at pagpapalaganap ng Islam sa Mindanao ay itinuturo kay Sharif Kabungsuwan na dumating sa Maguindinao noong 1515 mula Johor.

  2. Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong Misyonaryo na si Sharif Makhdum na lumapag sa Sulu. Ipinagawa niya ang unang Masjid.

  3. Muhammad said “I have been commanded to fight against people so long as they do not declare that there is no god but Allah.” - Sahih Muslim 30 Hadith

  4. Ang pagdating ng tamang oras ng Salaah. Ipinag-uutos ng Islam ang pagsasagawa ng Salaah nang sama-sama, at ipinanghihikayat nito na isagawa ito sa Masjid;.

  5. ARALING PANG-ISLAM IKALAWANG ANTAS 2 - WIKANG FILIPINO Inihanda ng BTEC Batha Training and Education Center / Sentrong Pagsasanay at Pag-aaral – Al-Batha sa.

  6. Ang pagdating ng Islam sa Sulu at Mindanao Sulu at Tawi-Tawi. Kahit kumalat ang Islam pagdating ng islam sa pilipinas Luzon, Unang nakarating ang mga Europeo sa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*