Home / silverdatingagency co uk / Is skandar keynes dating rebbeca swinton

Is skandar keynes dating rebbeca swinton

Bu gölün içindeyse başka bir ada (daha) mevcuttu ve yaban insanlarla doluydu.Kadınlar açık şekilde daha büyük bir çoğunluğa sahipti, vücutlarındaysa kıllar vardı.Bu dağların eteklerindeyse ilginç görünümlü insanlar olan Troglodytai (= mağara insanları) yaşamaktaydılar.Liksoslular onların koşu yarışlarında atlardan bile daha hızlı olduklarını bildirdiler. Λαβόντες δὲ παρ᾽ αὐτῶν ἑρμηνέας, παρεπλέομεν τὴν ἐρήμην πρὸς μεσημβρίαν δύο ἡμέρας• ἐκεῖθεν δὲ πάλιν πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα ἡμέρας δρόμον.Oradan da tekrar bir kişinin bir gün boyunca alabileceği yol kadar doğu istikametinde sefere devam ettik.

Liksos Irmağı’nın da bu dağlardan aktığı söylenmektedir.

Καὶ ἔπλευσε πεντηκοντόρους ἑξήκοντα ἄγων, καὶ πλῆθος ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν εἰς ἀριθμὸν μυριάδων τριῶν καὶ σῖτα καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν. Kartacalılar Hannon’un Herakles Sütunları’nın ötesine yelken açmasına ve de Libya-Fenike kentlerini kurmasına karar verdiler. Ἔνθα Ποσειδῶνος ἱερὸν ἱδρυσάμενοι πάλιν ἐπέβημεν πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα ἡμέρας ἥμισυ, ἄχρι ἐκομίσθημεν εἰς λίμνην οὐ πόρρω τῆς θαλάττης κειμένην, καλάμου μεστὴν πολλοῦ καὶ μεγάλου• ἐνῆσαν δὲ καὶ ἐλέφαντες καὶ τἆλλα θηρία νεμόμενα πάμπολλα. Burada bir Poseidon tapınağı inşa etmemizin ardından, denizden çok da uzak olmayan, yoğun ve uzun sazlıklarla kaplı bir lagüne varıncaya değin yeni-den doğu istikametinde yarım gün boyunca seyrüseferi sürdürdük.

Hannon da altmış adet pentekontoros’u (= elli kürekli gemi) yaklaşık olarak otuz bin erkek ve kadınla doldurarak ve de gerekli olan erzakla birlikte diğer ihtiyaçları da temin ederek denize açıldı. Böylece denize açıldıktan sonra [Herakles] Sütunları’nı arkamızda bıraktık ve iki gün daha denizde yol almamızın ardından ilk kenti kurduk, bu kenti de Thymiaterion olarak adlandırdık. Filler ve de otlamakta olan çeşitli cinsten pek çok vahşi hayvan burada (lagünün kenarında) toplanmıştı. Buradan yelken açınca da büyük bir nehir olan ve de Libya topraklarından denize dökülen Liksos Irmağı’na ulaştık.

Lakin bu kadınları öldürerek derilerini yüzdük ve yüzdüğümüz derileri de Kartaca’ya götürdük.

Artık erzağımız bizi idare edemeyecek durumda olduğundan daha da ileriye yelken açamadık…

890 comments

  1. Who is Skandar Keynes dating right now? Skandar Keynes girlfriend list and dating history. Skandar Keynes has had 4 relationships dating back to 2005.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*